LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Získané x samorostlé | Přirozené (samorostlé) | Samorostlé (≈ přirozené)

Aristotelés (-384-324)
A to, co je samorostlé, jest výše než to, co je získané, neboť jest obtížnější; proto také básník praví:
„Neboť samouk jsem …“
(1032, Rétorika, př. Ant.Kříž, Praha 1948, str. 61 – I, 7 – 1365a.)
date of origin: listopad 2005