LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Pojem a myšlení

Alfred North Whitehead (1941)
Abychom tuto změnu pochopili, představme si intelektuální vývoj dítěte, který začal ve věku devíti nebo desíti let okolo roku 1870. Celá historie se tu čte jako moderní veze nějakého platónského dialogu … /22/ … Například se předvede pravoúhlý trojúhelník. Přitom se dokáže – podle Euklidovy geometrie -, že čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců nad odvěsnami.
Tento příklad je zajímavý. Neboť dítě se docela dobře může dívat na obrazec pravoúhlého trojúhelníku, nakreslený učitelem na tabuli, aniž se v jeho vědomí objeví pojem čtverců nad jednotlivými stranami. Jinými slovy, definovaný vzorec – například pravoúhlý trojúhelník – nezjevuje bezprostřednímu vědomí své různé vnitřní vlastnosti. Toto zvláštní omezení uvědomělého rozumu je základním faktem epistemologie. Dítě vědělo, o čem učitel mluví, totiž o pravoúhlém trojúhelníku docela zřetelně znázorněném na tabukli křídou v silných čarách. A přesto dítě neznalo nekonečnost vlastností, jež v něm byly implicitně obsaženy.
(Matematika a dobro, in: 3581, Matem. a dobro a jiné eseje, Praha 1970, str. 21-22.)
(orig.: 2879, Essays in Science and Philosophy, New York 1948, p. 76-77.)
date of origin: červenec 2005