LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(to) Pravé (správné)

Emanuel Rádl (1932)
Skutečná historie se počíná vypravováním o civilisaci, totiž tam, kde se člověk obracel ke svému okolí i k nám s úsilím přesvědčit svět, že jedná správně; tam, kde můžeme jeho jednání schvalovat a odsuzovat. … Tato historie lidstva se počíná velmi dávno; na rozhraní mezi ní a vládou pouhé přírody je dlouhá doba, kdy vládl mythus.
(0948a, Dějiny filosofie I., Jan Laichter, Praha 19342, str. 36.)
date of origin: srpen 2003