LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Směr a „velikost“ | Velikost a „směr“

Friedrich Nietzsche (1976-7)
Velikost znamená: udávat směr. – Žádný proud není velký a bohatý sám ze sebe: stává se velkým až tím, že přijímá a vede spousty vedlejších toků. Tak tomu je i se všemi veličinami ducha. Vše záleží na tom, aby jeden udal směr, jejž pak musí sledovat mnoho přítoků, nikoli na tom, zda byl od počátku nadán skoupě či bohatě.
(Lidské, příliš lidské, přel. Věra Koubová, Praha 2010, str. 241 – kap. 9, § 521.)
date of origin: leden 2011