LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Syntax logická

Jan Štěpán (1998)
syntax logická 1. systém pravidel udávajících jak skládat (tvořit a spojovat) výrazy určitého logického ↑kalkulu, tedy ↑syntax konkrétního jazyka logiky; 2. součást ↑metalogiky, která zkoumá strukturu a vlastnosti neinterpretovaných kalkulů, tj. problémy jako je ↑bezespornost, ↑úplnost, ↑nezávislost axiomů, dokazatelnost (↑důkaz); zabývá se jimim pouze na úrovni ↑jazyka, bez ohledu na možný ↑význam jednotlivých jazykových výrazů i jejich komplexů.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 393.)
date of origin: prosinec 2000