LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


DYNAMIS (7) Daimonské znamení Dalajláma Danost (4) Dané a pravé Dar a obdarovaný Darwin Davy a „šablony“ Defatalizace minulosti Definice Demiurg – je to „mýtus“? Demiurgos (Platónův) Demokracie (12) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese (2) Descartes Deset osudných let Detaily a celek Determinace (6) Determinismus (4) Deterministický svět Dialektika (4) Dialektika (marxistická) Dialektika a Zénón Dialektika a filosofie Dialog (17) Dictamnus albus L. - třemdava Didaktismus ve „filosofii“ Diktatury Dilemma Diletantismus Dimenze (rozměry) a filosofie Disciplina (bohyně) Disciplinovanost v myšlení Disciplína Diskontinuita a čas Diskuse (2) Distance a polemika ve filosofii Dluh a situace Dluh a život (3) Doba (3) Dobro (7) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a badatelství Dogmatismus a kritičnost Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dojem a „podezřelost“ Dojem a „zdání“ Dokonalost (plnost) Dokončení (stati) Doktrináři a protestatismus Domestikace a evoluce (2) Domov (2) Domyšlenost Dospělost Dotázání na „budoucí“ Dovednost a rozum Dovršení - konec (2) Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus (5) Dualita x dichotomie Duch (9) Duše (24) Dávat se („co se samo dává“) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dílo a jeho život Dílo umělecké (samo) Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dítě (malé) a smysl (věcí) Dítě a člověk Dědictví a dědění Dědictví – „vybrat si“ Dědičnost a jedinečnost Děje (2) Dějinnost a dějiny Dějinná „logika“ současného myšlení Dějiny (22) Dějovost není vše Dění (21) Důkaz a „podezřelost“