LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Jasnost (claritas)

Carl Gustav Jung (1935)
Německý národ je charakteristický tím, že jeho citová funkce je méněcenná, tj. není diferencovaná. Když to Němci řeknete, je uražen. Já bych byl uražen také. Je velmi připoután k tomu, čemu říká Gemütlichkeit (bodrost, dobrosrdečnost). Místnost plná kouře, kde každý má rád každého – to je gemütlich a to se nesmí narušit. Musí to být absolutně jasné, jen na jednu notu, a nic víc. To je ta clarté germanique du sentiment (... germánská jasnot citu), a to je méněcenné. Na druhé straně je velkou urážkou říci Francouzovi něco paradoxního, protože to není jasné. Jeden anglický filosof řekl: „Vynikající duch není nikdy zcela jasný.“ Je to pravda a také vynikající cit není nikdy zcela jasný. Budete vychutnávat jen cit, který je otevřený a je lehce zpochybněn a myšlenka, která v sobě nemá jemný rozpor, není přesvědčivá.
(Analytická psychologie, Academia, Praha 21993, str. 58.)
date of origin: červen 2013