LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Pravice a levice | Levice a pravice

Rasťo Piško (2002)
* Mosty: Je teda výsledok volieb pozitívny aj z pohľadu dlhodobého smerovania krajiny?
* Piško: Otázka je, jako chápať súčasné víťazstvo pravice. Všade okolo nás totiž při moci ľavica. Neviem teda, či sme před ostatnými, alebo za nimi.
Pô^jde maozaj o to, či nová vláda bude reformy presadzovať razantnejšie než počaas minulého obdobia a či občania uveria, že teraz ešte musíme zvládnuť to, čo sa počas predchádzajúcich štyroch rokov neurobilo. Môže to priniesť aj vlnu nespokojnosti, po ktorej nastúpi ľavica – pochybujem však, že to bude KSS.
(Blbá nálada bola jen pózou, rozhovor, in: Mosty č. 41, 8.10.2002, str. 2.)
date of origin: říjen 2002