LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Lustrace kněží

Petr Uhl (2007)
Jako odpadlík, který nedemokratickým poměrům léta čelil spolu se statečnými katolíky včetně kněží, si dovolím církvi, jež mě stále považuje za svůj úd, dát radu: Nepřistupujte na to, aby se na kněze vztahoval lustrační zákon nebo jiné plošné hodnocení podle kategorie, do níž je zařazovala StB nebo třeba církevní tajemník. Snad také dokážete zmírnit vliv některých bratří a sester, kteří volají po očistě, po vyrovnání či po zveřejnění záznamů o spolupráci z předlistopadové doby.
(V článku „Kardinál Vlk říká ďáblovi ne“. Právo, 6. února 2007.)
date of origin: únor 2007