LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


SOFIA jako „věda“ SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS SYMFYSIS (srůstání) Samodanost a předmětnost (2) Samorostlé (≈ přirozené) Samostatnost (svébytnost) Samota (3) Schleiermacher (12) Scholé u Platóna – A Scholé u Platóna – B Scientia x ars Sebepoznání Sebeukazování a jev(ení) Sebevražda Sebevražednost Sebezapomenutost Sein (2) Sein u. Leben Sekularizace a religiozita Sekularizace u Patočky Selekce a vývoj Setkání (9) Setrvačnost (6) Shoda (covenientia) – obráceně Situace (9) Situovanost a „vnitřní“ kvalita Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus (2) Skepsis (pochybnosti – ontologicky Skrytost (2) Skrytá hmota a skrytá energie Skutečnost (42) Skutečné (-nost) – významy Skutečné (skutečnost) Skutečné x reálné (a jsoucí) Slova (24) Služba – dva významy Sláva vnější Smrt (20) Smutek a perspektiva Smysl (53) Smyčková kvantová gravitace Smích (4) Směr a „velikost“ Směs (smíšení) Směšnost a intelektuál Sobotka, Milan Socialismus (7) Sofistika (5) Sokratismus Solón – jeho reformy Soud (4) Souhlas (2) Sourozsažnost (pojmů) Soustředění Sousvětí, okolí, svět Soutěživost Souvislosti (6) Současnost (2) Souček, J. B. (8) Spasení (4) Specializace ve filosofii Specializace ve filosofii (a ve vědě) Spekulace (3) Spinoza Spisovatel (2) Spisovatel a láska (tvořivá Spojitosti (vztahy „reálné“) Spolehlivé a spolehnutí Společenství „věřících“ Společnost a lidská povaha Spontaneita a psychika Spravedlivost Spravedlivost (konati) Spravedlnost (13) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Srdce a rozum ve filosofii Srovná(vá)ní (komparace) Srovnávání a pojmovost Srovnávání myšlenek Srovnávání – jeho smysl Srozumitelnost ve filosofii Srůst(ání) Ssubstance x subjekt (u Hegela) Stabilita ve změně Starost (Sorge) Staré a nové Staré x zchátralé Statečnost Statistika – předpoklady Stern, Wiliam Stern, William Louis Stoický postoj (2) Stopař a „poučenost“ Struktura (6) Struny (strings) Studenti Studium Stvoření (4) Stvořitelství zvnějšku a zevnitř Stát (7) Stáří (2) Stáří a myšlení Stísněnost ducha Subjekt (174) Subjekt-Objekt-Spaltung (2) Subjektivita (9) Subjektivnost x psychičnost Subjektivní (a reálné) Subjektivně-vnitřní (a skutečnost) Subjektnost (5) Subjekty a univerzum Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Subjekty pravé a nepravé Subjektální (5) Subjektální a subjektní Subsistence x ex-sistence subjektu Substance (4) Substancializace Substruny (superstruny) Superstruna jako událost Superstruna – možnosti filosofického výkladu Superstruny Supersubjekt a subsubjekty Superubjekt(y) Superubjekt(y) v dějinách Svatá země a Abram Svoboda (76) Svobodná věda a peníze Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (64) Svět, okolí, sousvětí Svět, vesmír, kosmos, mundus Světlo a noc Světlo a svět Světlo vnitřní Světové dění a „to pravé“ Světové dění: nové a opakování Světskost a svět Symbol (2) Symbolika logická Synergismus a pojetí „Boha“ Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systematičnost Systematičnost a hermeneutika Systematičnost a systém ve filosofii Systém (7) SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) Síla ducha Sókratés (5)