LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Život lidský | Právo na život | Pravda

Emanuel Rádl (1933)
… Posledním argumentem pacifistů tohoto druhu (…) jest absolutnost lidského života. Stát však není absolutní zlo; stát i jeho moc, i vojenská moc, je nutný a život lidský není absolutně posvátný. Člověk má právo na život jen ve jménu služby, kterou dává. Jinak snad má člověk právo, aby nebyl obtěžován ani válkou, ani politikou, ani školou, ani očkováním – ale jen pokud nestojí v cestě těm, kteří chtějí pravdě sloužit. Člověk není poslední mírou věcí: pravda, spravedlnost jsou vyšší mírou než život.
(0948-II, Dějiny filosofie II., Praha 1933, str. 400.)
date of origin: březen 2002

Nové (vznik) a život | Život a vznik nového

Emanuel Rádl (1905n.)
... SWAMMERDAM správně rozpoznal, , že jádro tohoto „učení o metamorfóze“, jak je nazýval HARVEY, není daleko od víry v transmutaci kov ů: jako prý kovy vznikají ve vnitřku země (z vody) a mění se ve rtuť, která se v rukou šikovného alchymisty náhle překová v pravé stříbro nebo zlato, tak se podle HARVEYE jednotlivé stupně života transmutují jeden v druhý a na počátky byly zrozeny ze země. Víra v transmutaci kovů, ačkoli falešná, obsahuje přesto zrnko pravdy: SWAMMERDAM neměl porozumění pro tertium comparationis tohoto obrazu, porozumění, že život znamená neustále tvoření nového, dosud nevídaného, že v Metamorfóze“ se ukazuje nejvlastnější podstata života. Okouzlen mechanismem navazuje SWAMMERDAM na REDIHO učení o kontinuitě života a staví proti HARVEYOVI tezi, že ve světě snad není žádného vzniku nového života, nýbrž jen kontinuální růst života věčně stejného.
Jak už to při potírání o sobě správných učení bývá, ...
(Dějiny biologických teorií novověku I., Praha 2006, str. 179.)
date of origin: duben 2007