LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Dílo a jeho život

František Xaver Šalda (1935-36)
… Co je znakem velkého díla slovesného? Právě to, že i po smrti autorově žije svým samostatným životem; že doby pozdější odhalují v něm stránky a podoby, kterých neviděli jeho vrstevníci; že pozdější doby vkládají si do něho pomysly a představy, na něž snad ani nepomyslil autor a o nichž se mu vůbec nesnilo. Veliké dílo slovesné po smrti svého tvůrce stává se do značné míry znakem, symbolem, šifrou, pod niž se utíká a pod níž se nám po prvé představuje i mnohá snaha a tendence přítomnosti a doby nové. Komenský jistě nemyslil, když kreslil zmatky, nesrovnalosti, nerůdnosti, nesmysly světa, na nezaměstnanost, ale kdyby žil v dnešní době, je více než pravděpodobné, že by i této vrcholné sociální disharmonie použil k dokreslení chaosu světa bez Boha. …
(Dopis prof. F. Žilky a má glosa k němu, in: 7424, Zápisník VIII, 1935-36, Praha 21994, fotoreprint, str. 197
date of origin: únor 2001