LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Jsoucno „pravé“

Hans Jonas (2011)
Organické tělo znamená latentní krizi jakékoliv známé ontologie a kritérium každé budoucí, která bude moci vystoupit jako věda.
[cituje v mottu ke svému článku Jiří Vácha, Ještě jednou k inteligentnímu plánu, in: Vesmír 90 (141), 2011, č. 6, na str. 362.)
date of origin: červen 2011