LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Vědy a revolučnost (a demokratičnost)

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Přírodověda sama sebou není víc revoluční a demokratická než vědy duchové a filosofie – ten zvláštní kritický a revoluční duch, jehož je moderní společnost plna, z přírodovědy samé nepochází. Podle situace jsou revoluční vědy snes ty, zítra ony. Dnes například je přírodověda spíše protirevoluční; poznali jsme už aspoň, že se mnozí novější přírodozpytcové a zvláště evolucionisté vyslovují proti socialismu, kdežto marxisté pojímají darwinism revolučně. Moderní přírodovědy se využívá nejen v laboratořích anarchistů, nýbrž také od správy vojenské. Na každý způsob má demokratism přírodní vědy platnost jen omezenou, a Marx a jeho stoupenci se přiklonili nikoli k přírodovědě vůbec, nýbrž k přírodovědě speciálně revoluční.
Ostatně běží nám tu hlavně o ujasnění faktu, že vůdčí vědou socialismu je sociologie, nikoli přírodověda.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 111.)
date of origin: leden 2008

Věda jako výklad (interpretace)

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Marx se liší od svých kritičtějších předchůdců tím, že je právě nekritický: Nepochopil, že všeliká věda a filosofie, i nejempiričtější, je světa a života výkladem. Smysl života a světa nelze vidět, nelze fotografovat, nýbrž jen vyložit – tj. věčně hledat.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 205-06.)
date of origin: leden 2008