Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | FaktaFakta přírodní a fakta duchovní

Emanuel Rádl (1932)
Podobně je otáčení země kolem slunce faktem přírodním, a platí pořád; Koperníkovo a Galileiho učení o tomto otáčení je faktem historickým, vázaným na datum. Fakt přírodní existuje; lze se podívat naň jaksi zvenčí; je to pouhý „zjev“, tj. je, jaký je. Fakt duchovní však je názorem lidským; má obsah, který může formulovat jen ten, kdo mu porozumí; obrací se na lidi; chce zprávou něčeho dosáhnout; působí a chce působiti změnu názorů a bývá chápán jako provokace k činu.
(0948, Dějiny filosofie I., Praha 1932, str. 13.)
vznik lístku: říjen 2014