LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | Theologietitle_single=Theologie filosofická