ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ česky  ✖ Myšlenka  ✖

Myšlenka | Svoboda

Jan Patočka (1936)
Myšlenka započíná tím, že se výslovně zmocňujeme toho. co se v naší předmyšlenkové zkušenosti vyvinulo téměř bez naší aktivní součinnosti; myšlení je rozvinutí spontaneity. Žádná předchozí zkušenostní forma je nevysvětlí – spočívá jen na základní formě lidské existence, na naší svobodě. Přitom původně zůstává myšlení nicméně zapjato do souvislosti našich praktických účelů; pokud není pouhou hrou, je rozvahou k dosažení cílů. To není svo/132/bodě na úkor; žijeť v něm i přesto tendence k ujasnění skutečnosti, k aktivnímu ideálnímu zmocnění se jí, tendence od okamžiku apercepce slovní značky nepřetržitě provázená slovem.
(3681, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 21970, str. 219-20.)
vznik lístku: březen 2004