ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jaspers, Karl  ✖

Jaspers o existenci

Jan Patočka (1946?)
13. Kladné pojetí existence u Jasperse. Jde o pojetí transcendentní, metafyzické; teprve v metafyzice, ve „čtení šifer“ je negativnost existence překonána, a to za cenu agnosticismu. Otázka, zdali není možno překonat zápornost již před skokem do transcendentní metafyziky.
(Věčnost a dějinnost, in: Negativní platonismus, Praha 1990, str. 63.)
vznik lístku: leden 2015