Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | KritikaKritika

Jan Patočka (1934)
… Kritika je ironická zbraň. Posuzujíce jsme posuzováni, měříce jiné podáváme vlastní míru. Proto je dobře pro kritika hledět se postavit na stanovisko posuzovaného; jinak se snadno stane, že příliš lidská náchylnost podceňovat protivníka promění naši kritiku v bezděčnou autokritiku.
(Odpověď Filosofické revui, in: Česká mysl 30, 1936, str. 61.)
vznik lístku: říjen 2001

Kritika a kritérium | Filosofie dějin

Jan Patočka (1940)
Jak odlehlým se zdá dnešnímu člověku toto téma na první pohled! A jak málo na místě v časopise věnovaném kritice! Přesto ve skutečnosti věci nejsou od sebe tak vzdáleny, jak se zdá, ba lze říci, že kritik kteréhokoli duchovědného oboru potřebuje naléhavě seznámit se s problémy filosofie dějin. Snadno to nahlédne, kdo uváží úlohy kritika a filosofa dějin. Ať už kritiku, např. literární, určujeme jakkoli, ať již jde o pouhou interpretaci, nebo o estetické posuzování, nevymizí nikdy z výměru KRISIS, oddělování, rozlišování mezi podstatným a nepodstatným, případně hodnotným a nehodnotným, hlavním a vedlejším, relevantním a irelevantním: což předpokládá vždy měřítko, kritérium, které kritik přikládá k svému předmětu. Tím, že to činí, splňuje kritik zvláštní úlohu v duchovním světě mu připadající. Aniž sám tvoří v daném oboru, rozumí mu; tvůrce sám je zaměřen na obsah díla, kritik na duševní a duchovní proces, jenž dílo nese a dává mu všechen život, a zjednává v něm jasno. …
(O filosofii dějin, in: 7630, Péče o duši I, Praha 1996, str.
vznik lístku: srpen 2003