ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Filosof a „Pravda“  ✖ Pravda a ,existence‘  ✖ Filosof a pravda  ✖ Pravda a univerzum  ✖

Pravda a univerzum

Jan Patočka (1975)
Nietzschova ofenzíva proti soudobé evropské civilizaci jako nihilistické je ovšem sama nihilistická a průchod nihilismem považuje za svou upřímnost a zásluhu. Její radikalismus zůstává i dnes, když titánské gesto individuality působí komicky, a jeho kritika pokroku a osvícenství jako kryptonihilismu je stále platná. Proto v diagnostice evropské společnosti 19. věku jako nihilistické se /103/ resumují všechny tehdejší krize: krize politická i sociální tkví v krizi morální.
Dostojevskij navrhuje byzantské křesťanství, Nietzsche věčný návrat téhož jako řešení krize. Ale vlastní fundament křesťanství i znovuobjevení věčnosti předpokládá přece opakování něčeho, co na samotném počátku evropské epochy bylo jednou skutečností: duše jako toho v nás, co je ve vztahu k oné nehynoucí, zahynout nemohoucí komponentě univerza, která umožňuje pravdu a v pravdě-bytí nikoli nadčlověka, ale opravdové lidské bytosti.
(6633, Kacířské eseje, Praha 1990, str. 102-03.)
vznik lístku: září 2014