ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda a neměnnost  ✖ Pravda a idea „Pravdy“  ✖