ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a člověk  ✖ Pravda a pochopení (porozumění)  ✖ Pravda - láska k ní  ✖