ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖ Pravda a adekvace  ✖