ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Pravda („jediná“)  ✖