ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Pravda - významy  ✖ Pravda - obecná platnost  ✖