ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Pravda a ek-sistence  ✖ Pravda jako „nejsoucí“  ✖