ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Reflexe a „pravda“  ✖