ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Č  ✖ Aristotelés  ✖
Část (2) Činnost Činnost (aktivita)
Čísla – jejich jsoucnost Člověk (2)