ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Pravda  ✖ česky  ✖ Pravda a její vzácnost  ✖ „Nepředmětná“ skutečnost (pravda  ✖ Pravda a spory filosofů  ✖ Pravda - teorie pravdy  ✖ Nepravda (omyl, lež)  ✖

Nepravda (omyl, lež)

Aristotelés (-384-324)
V tom smyslu se tedy věci nazývají nepravdivými, klamnými, buď proto, že nejsou, anebo že představa, kterou vzbuzují, jest představou toho, co není. Mylný pojem je však ten, který, pokud je mylný, vztahuje se k něčemu, co není. Proto každý pojem jest mylný, který je utvořen o jiné věci než o té, vzhledem k níž jest pravdivý, na příklad nesprávný jest pojem trojhranného kruhu. O každé věci jest sice v jenom smyslu jenom jeden pojem, jenž vyjadřuje její bytnost, v jiném smyslu jest jich však mnoho, … Nesprávný pojem jest však prostě pojmem o ničem. Proto …
(Met. V 29, 1024b; překl. Ant. Kříž 1946, str. 162.)
… Things, then, are called false in these senses: either because they themselves are unreal, or bacause the impression derived from them is of something unreal.
A false statement is the statement of what is not, in so far as the statement is false. Hence every definition is untrue of anything other than that of which is true; e.g., the definition of a circle is untrue of a trinagle. Now in one sense there is only one definition of each thing, namely that of its essence; but in another sense there are many definitions, since … But the false definition is not strictly a definition of anything. Hence it was foolish …
(Met. V 29, 1024b; trad. Tredennick, p. 287.)
vznik lístku: červenec 2003