Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofování [Kniha]2012, Praha: OIKOYMENH
1972