ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Úvod do filosofování [Kniha]
2012, Praha : OIKOYMENH; ISBN 978-80-7298-416-9