ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Úvod do filosofování [Kniha]
2012, Praha: OIKOYMENH