Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHermeneutik und die Zeit
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, německy, vznik: 1. 11. 2001 ◆ poznámka: Konference o hermeneutice, ETF, 1. 11. 2001
  • in: Jan Roskovec – Petr Pokorný (vyd.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, str. 42–48

Human Rights and Patočka’s „Negative Platonism“
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, anglicky, vznik: 20. 2. 2003
  • in: Jindřich Halama (vyd.), The Idea of Human Rights: Traditions and Presence. Proceedings of an International Conference Held in Prague, Feb. 20–23, 2003, Praha: ETF UK, 2003, str. 112–116

Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná?
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, česky, vznik: listopad 2003 ◆ poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“
  • in: Teologická reflexe 10, 2004, č. 1, str. 25–35