ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná? [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2004
poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“