ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná? [Článek]
česky; vznik: 2004; poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“