Ladislav Hejdánek | Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná? [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2004
poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“
  • in: Teologická reflexe 10, 2004, č. 1, s. 25–35.