Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineReakce na recenzi Stanislava Sousedíka
| raw ◆ polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1992 ◆ poznámka: ad: Sousedík, Stanislav: "Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad" (Filosofický časopis 40, 1992, č. 3, str. - Diskuse, polemika)

Odraz ve fyzice (vnitřní a vnější na fyzikální úrovni) [ad Luděk Pekárek: Vlastnost odrazu z hlediska moderní fyziky. Filosofický časopis, 1963, roč. 11, č. 4, s. 523–527.]
| raw ◆ článek | polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 1963