Reakce na recenzi Stanislava Sousedíka
| raw ◆ polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1992 ◆ poznámka: ad: Sousedík, Stanislav: "Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad" (Filosofický časopis 40, 1992, č. 3, str. - Diskuse, polemika)