Ladislav Hejdánek | Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, Praha 1992] [Recenze]česky: docx | pdf | html
recenze; vznik: 1992
poznámka: Recenze první části překladu Tocquevillovy knihy (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 6, s. 143.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 291–292.