Setkání a odstup
česky, 2010, Praha: OIKOYMENH
Předmluva [Setkání a odstup], s. 7 | Hodnota a smrt, s. 8–13 | Kozákovo pojetí pravdy, s. 14–23 | Pravda a skutečnost, s. 24–30 | Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963], s. 31–34 | Ontologie a pojem praxe, s. 35–63 | Feuerbachova filosofie člověka, s. 64–71 | Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], s. 72–75 | Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], s. 76–79 | Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič, s. 80–83 | Pravda a praxe u Emanuela Rádla, s. 84–95 | Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965], s. 96–100 | Odpověď Tominovi, s. 101–106 | Umění a život v autentičnosti, s. 107–115 | Kultura tváří v tvář politice, s. 116–123 | Myšlení naděje, s. 124–133 | Věda a filosofie, s. 134–144 | Jaspers jako filosof, s. 145–163 | Víra a svět u J. L. Hromádky, s. 164–169 | Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968], s. 170–175 | Masaryk a naše dnešní krize, s. 176–187 | Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969], s. 188–193 | Svod a světlo, s. 194–203 | Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977), s. 204–206 | K rozhovorům o J. L. Hromádkovi, s. 207–229 | Básník a slovo – k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti, s. 230–252 | Masaryk – filosof a dnešek, s. 253–260 | Nicota a odpovědnost: problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii, s. 261–267 | Musí demokracie rezignovat na pravdu?, s. 268–273 | Patočkovo kritické vidění Masaryka, s. 274–290 | Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, 1992], s. 291–292 | J. B. Součkova filosofie a její antropologické důsledky, s. 293–300 | Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994], s. 301–310 | Pokoj i meč, s. 311–313 | Války a budoucnost, s. 314–319 | Člověk a jeho „dluhy“, s. 320–327