ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Setkání a odstup [Kniha]
2010, Praha: OIKOYMENH

česky;
Předmluva [Setkání a odstup], str. 7 | Hodnota a smrt, str. 8—13 | Kozákovo pojetí pravdy, str. 14—23 | Pravda a skutečnost, str. 24—30 | Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963], str. 31—34 | Ontologie a pojem praxe, str. 35—63 | Feuerbachova filosofie člověka, str. 64—71 | Aristotelés a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 72—75 | Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 76—79 | Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič, str. 80—83 | Pravda a praxe u Emanuela Rádla, str. 84—95 | Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965], str. 96—100 | Odpověď Tominovi, str. 101—106 | Umění a život v autentičnosti, str. 107—115 | Kultura tváří v tvář politice, str. 116—123 | Myšlení naděje, str. 124—133 | Věda a filosofie, str. 134—144 | Jaspers jako filosof, str. 145—163 | Víra a svět u J. L. Hromádky, str. 164—169 | Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968], str. 170—175 | Masaryk a naše dnešní krize, str. 176—187 | Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969], str. 188—193 | Svod a světlo, str. 194—203 | Za profesorem Janem Patočkou (1907—1977), str. 204—206 | K rozhovorům o J. L. Hromádkovi, str. 207—229 | Básník a slovo: k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti, str. 230—252 | Masaryk — filosof a dnešek, str. 253—260 | Nicota a odpovědnost: problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii, str. 261—267 | Musí demokracie rezignovat na pravdu?, str. 268—273 | Patočkovo kritické vidění Masaryka, str. 274—290 | Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, Praha 1992], str. 291—292 | J. B. Součkova filosofie filosofie a její antropologické důsledky, str. 293—300 | Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994], str. 301—310 | Pokoj i meč, str. 311—313 | Války a budoucnost, str. 314—319 | Člověk a jeho „dluhy“, str. 320—327