Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek – Jan Sokol – Ivan Chvatík – Radim Palouš, Patočka: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů
| raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 13. 12. 1996
  • in: Kritický sborník, 1996, č. 3, str. 67–70