Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineKatedry filosofie na UK v 90. letech
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 31. 8. 2012
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
  • Katedry filosofie na Katolické, Evangelické a Husitské teologické fakultě