Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineThe Conception of Truth and its Meontological Preconditions
| raw ◆ článek, anglicky, vznik neuveden,
  • in: Good-bye, Samizdat. Twenty Years of Czechoslovak Underground Writing (ed. Marketa Goetz-Stankiewicz) III, Evanston: Northwestern University Press, 1992, str. 246–255
text je překladem tohoto původního dokumentu:
  • Pojetí pravdy a jeho méontologické předpoklady