Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineJan Heller, Pravda a hebrejské myšlení
| docx | pdf | html ◆ přednáška | zápis, česky, vznik: 2. 11. 1994 ◆ poznámka: Přepis z nahrávané přednášky na pozvání Ladislava Hejdánka do cyklu přednášek Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici. Není jasné, kdo tento přepis pořídil.