Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineOtázky pro filosofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991
  • in: Kostnické jiskry 76, 1991, č. 3, str. 2 (23. 1.)

Filosof a politik
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1990
  • in: Pochodeň, 1990, č. 285, str. 4 (5. 12.)