Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineNebýt pouhým příživníkem
| raw ◆ rozhovor, česky, vznik: leden 1997 ◆ poznámka: interview: Martina Dvořáková
  • in: Dobrý večer plus, 1997