Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineTomáš Garrigue Masaryk, Co nám říká Masaryk k naší práci
| docx | pdf | html | skeny ◆ excerpta, česky, vznik: prosinec 1947
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, str. 2–3 (prosinec) | el. forma