Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHuman Rights and Patočka’s „Negative Platonism“
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, anglicky, vznik: 20. 2. 2003
  • in: Jindřich Halama (vyd.), The Idea of Human Rights: Traditions and Presence. Proceedings of an International Conference Held in Prague, Feb. 20–23, 2003, Praha: ETF UK, 2003, str. 112–116

Old Testament Philosophemata Challenging Contemporary Ways of Thinking
| raw ◆ příspěvek, anglicky | česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: příspěvek pro mezinárodní symposium "The Old Testament as Inspiration in Culture" 4.-8. září 1995