Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 7   >    >>
records: 125
[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Pravá skutečnost
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

„V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
poznámky, česky, vznik: 1966/1967

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Pojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

Změna (1.)
poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

Poznámky k „textu Husserliánů“
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 28. 5. 2002

Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1992

Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků
poznámky, česky, vznik: 2014
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 129–137

Nadace Ecoterra, dotazník
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

<<  <   1 / 7   >    >>
records: 125