Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineOtázka supersubjektů v dějinách
| docx | pdf | html | audio ◆ promluva, česky, vznik: nedatováno, někdy po roce 2000

Co se rozumí svobodou? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html ◆ promluva, česky, vznik: 3.2.1992 ◆ poznámka: RZHL. - Slovník

Spirituála [odpověď na otázku, co je důstojnost]
| raw | audio ◆ promluva, česky, vznik: 4. 11. 2018 ◆ poznámka: rozhlasový pořad