Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 23
Hegel a Patočka
| raw ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993 ◆ poznámka: pro studenty FF UK

Whitehead – Immortality (četba a interpretace)
| raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: Hejdánkovy kusé poznámky, skeny obsahují stručné zápisky Václava Tollara

Četba vybraných textů [FF UK]
| raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: semestr 1994/1995 ◆ poznámka: profilový seminář

Víra a její reflexe [ETF UK]
| raw ◆ seminář, česky, vznik: letní semestr 1996/1997

Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison [ETF UK]
| raw ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: 1993/1994

Immanuel Kant: Prolegomena aj. [ETF UK]
| raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

Heideggerův dopis Beaufretovi
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2000-2001

Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 1994–95 ◆ poznámka: Profilový seminář na Filosofické fakultě University Karlovy v akademickém roce 1994/95.

Vybrané části z Aristotela (z Metafysiky) [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1996/1997

Cvičení v interpretaci krátkých textů
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2002-2003

Může filosofie zaniknout [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2003-2004

Interpretation und Gestaltung der Weltwerklichkeit
| raw ◆ seminář | výklad | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: 31. 1. 1968 ◆ poznámka: Seminar über Hromádkas Theologie, Berlin 31. 1. 68 (Gossner-Mission)

Hegelova filosofie náboženství [ETF UK]
| raw | skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993

Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]
| raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995 ◆ poznámka: nahrávka tehdejšího studenta Pavla Tachecího
k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]

 • Pravda, lež
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989 ◆ poznámka: seminář Jednoty filosofické

  Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]

 • [Duch, vyhnání ducha z duchověd, duch není něco...] [ETF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: asi 1995

  Pravda, lež a ideologie
  | raw | skeny ◆ seminář, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989 ◆ poznámka: seminář Jednoty filosofické

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 23