Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online



Odpovědi na otázky Johany Borovanské
| docx | pdf | html ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: 10. 7. 2012

Vzpomínky na rozhodnutí neemigrovat
| docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: 4. 9. 2002 ◆ poznámka: původně součást myšlenkových deníků z roku 2002

Vzpomínky na Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: 12. 11. 2007 ◆ poznámka: datace odvozena od data původního souboru

Vzpomínky na práci v epidemiologickém ústavu
| docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: 29. 10. 2015

Vzpomínky různé
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: různé roky

Vzpomínky na prosinec 1952
| docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: 2008

Vzpomínky na vznik Charty 77
| docx | pdf | html | skeny ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997 ◆ poznámka: datace odvozena od data původního souboru

Vzpomínky na roky 1989 a 1990
| docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Hebe Kohlbrugge, Vyprávění Hebe Kohlbrugge
| raw | audio ◆ rozhovor | vzpomínka, německy, vznik: nedatováno

Rekonstrukce líčení 2. instance (odvolacího řízení) (Nejvyšší soud)
| raw | audio ◆ vzpomínka, česky, vznik: září 1972

Rozhovor o Patočkovi
| raw | skeny ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, okolo roku 2010 ◆ poznámka: pro dokumentární film "Jan Patočka: darovat smrt"; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569092-jan-patocka-darovat-smrt/