Hebe Kohlbrugge, Vyprávění Hebe Kohlbrugge
| raw | audio ◆ rozhovor | vzpomínka, německy, vznik: nedatováno

Machine transcription, not yet edited

====================
s1.flac
====================
Předtím, když jsme začali s tím velkým transportem, který byl naším velkým transportem, v septembří v roce 1944, když se aliáty přišli do Normandy, tak jsme všechno koncentrace, která byla v Hollandii, přišli na Ravensbruk. Člověků přišli na Oranienburg, když jsme přišli na Ravensbruk. To byl takzvaný velký transport. V tomto velkém transportu jsem i byla, protože jsem byla v KZ. A když jsem byla přišla na Ravensbruk v velkým transportu, začaly přišli ženské lidé a říkali všechny, že zemříme, že zemříme, že zemříme. A tak jsem si myslela, co musím dělat? Nechci jen zemřít. Chci. Chci. Nevěděla jsem, co chci. Chci. A pak jsem si řekla, že seším ostní lidé, kteří nikdy nevidím. Včera neříkali tady takové mnoho. Myslela jsem si, že nikdy nejdu do Moskvy, do Prahy, do Vášov. Seším ostní lidé a chtěl jsem s nimi říct. Pak zkouším něco nového a pak budu žít. Tak jsem našla Čechy. Mohou by být i Polky, ale byli to české lidé. A na základě, včera, od čtyři do... Už na místě. Už na Ravensbruku. Měla by se stát základ zítra. Základ zítra, kde jsme byli cítili, jestli někdo nebyl základní. A na základě zítra měla by se stát na svojí baráči, kde se chtělo. Takže jsem se vždycky přišla k Čechům. Jsou byli v mé baráči a já jsem se přišla k Čechům. Základně. Nevěděla jsem, že jsou komunisti. Co jsem věděla? Čechy. A stála jsem s Čechymi a říkáváme. Říkali jsme mi o Praze, já říkala o Amsterdáme. Vždycky, jak jsme byli, co jsme věděli. Mladí, střední, ale říkali jsme si o Praze, o Amsterdáme. A tak jsem se připravena s Čechymi. Potom jsem slyšela, že jsou komunisti. Komunisti? Co jsem věděla o komunismu? Vždycky nevěděla jsem o komunismu. Byla jsem dobrá holandská dětka, která se věděla v křesťanské rodině. Co jsem věděla o komunismu? Nic. Vždycky nevěděla jsem o komunismu. A oni byli komunisti. A oni byli komunisti, já ne. Dobře, byli. A pak jsem se s některým z nich připravena. A pak jsem přišla do místa, kde se dělali děti. Takže děti, které jsou nově vzběhány. A čeština byla dětí této oblasti. Měli v oblasti něco než 35 dětí. Většinou Polské, nejvíc Polské, několik Češtiny. Polské přišli z hodiny do Ravensbruka a měli jich děti. Byli v počátku. A některé Čechy také. Některé Bělky, některé Rusky. A tato čeština, která byla komunistí, byla skvělá konec. A my se s námi připravili, protože viděla, že jsem se dělala děti tak dobře, jak to mohla dělat. Co se může dělat v jednom KZ? Vždycky zemřeli, vždycky přišli, vždycky zemřeli, vždycky přišli. Měla jsem vždycky mnoho dětí. Vždycky mnohé zemřeli, vždycky přišli. A tak jsem přišla k Čechům. A ty Čechy byly skvělá skupina. Komunisti pomohli jenom komunistům. Čeština, která nebyla komunistí, nemohla dostat pomoc, ale to jsem jen slyšela, nevěděla jsem to vtedy. A z nějakého důvodu, zároveň pro děti nebo jiného, měli moc. A tak jsem mohla přijít do těch zítěch. A těch zítěch byly všichni komunisti. A jedna, s kterou jsem se vždycky přišla, mě vždycky přišla. A nevěděla jsem, že to je něco speciálního. Myslela jsem si, jak to je, proč tady nejsou více lidí, proč tady nepřijdejí jiní Holandáci. To je pomoc, že se vždycky dostane, že se vždycky dostane něco jiného. Že se vždycky dostane člověk. Ne, nikdo. Příště jsem věděla, že jiní nemohou přijít, ale jen já. A že můje přátelka měla nároky, protože mě přišla. Že jí říkali, ne, ne, ne, tohle není komunista a nemůže přijít. Že říkala, že může přijít. A tak jsem mohla přijít. A tak se mi ty komunistky však pomohly. Měla jsem takhle velmi dobrou tuberkulózu s 40 fíberů. Většinou nemůžete dostat tuberkulózu s 40 fíberů. Měl jsi mě takhle v Tifus parake. Protože to bylo Tifus, 40 fíberů, ale Tifus byl připravený. Tři byly v jedném bědu, jedna taky, jedna taky, jedna taky a já byla tam před tím. Tifus parake. A pak říkala doktora, která byla z dětů, že nemá Tifus. Nemá Tifus. A pak mě ty čeští komunistky vytvořili z Tifus parake. To bylo všechno zdraví. A mě vytvořili v další, lepší parake. A taky neměla jsi to. Neměla jsem to v těch pět dnech, které jsem měla. A měla jsem jen TB, jen Tifus. Ale jen, jen. Tifus byl skončený. A TB byl představěný. Ano, ale Tifus ne. A pak jsi měla, že dětka obrovská, jak to takto lépe říká, když koukala papu. A jejich přátelé dostali papu. Milční papu. Jeden v ráno, taková malá skla. A pak jsou ty samé čeští komunistky dostali, že já také dostanu milční papu. A dva z těch komunistů, kteří byli doktorci, dostali mi papu, které bylo představěné. A tak jsem představěná. Jen před tími dětkami. Bez těch čeští komunistů nebyl bych představěná. To byl můj výjazd do České Slovakie. Protože když jsem přišla do DDR a začala CFK, říkala jsem, že chci do CFK, chci do České Slovakie, chci vidět moji čeští přátele. To nebylo principálně CFK, to bylo, že chci vidět moji čeští přátele, kteří mi pošli život, kterým chci děkovat. Tak jsem přišla do vás. Tak se to rozdělalo. A pak jsem přišla tady, to bylo v roku 1961, a viděla jsem těch čeští přátele a byly velmi odpovědní. Nevěděla jsem, co se stále děje. A měl jsem... Ne, nevěděla jsem. A pak jen v roku 1967, jsem přišla do vás každý rok, a v roku 1967 začaly reagovat. Zatím jsme se rozhodli. A pak v roku 1967 byla to mojí nejlepší přátelka ve méně v Holandii. A co jste říkali, když jste se rozhodli? Říkali jste mnohem, ale říkali jsme, že jsi Romáčka, že jsi nekatolická, že jsi Romáčka, že jsi... Tak to bylo. Říkali jste to. A já jsem říkala, co jste s tím systémem děláte? Ne, to je koniec. Nemohla jsem se dostat. Nikam. Mohli bychom to představit tak, že vaše přátelky byly stalinistické a říkali, že jste stalinistický způsob Romáčka? Ne, ne. Jste byli v pořádku, takže stalinistický. V pořádku. V pořádku mysleli jste o dobré záležitosti. Mysleli jste o záležitosti. Ale mysleli jste o záležitosti. Mysleli jste v pořádku o záležitosti. Mysleli jste o záležitosti. Ano, děláme záležitosti, ale dobrá záležitost přijde. Mysleli jste o záležitosti. A mě připomněli, protože jsem ne katolický krist, ale protože Romáčka je ne připomněný, ale připomněný. A protože Romáčka může připomněný vzniknout, takže tak. Ne, ne, ne, ne protože byl stalinistický Romáček. Ne, Romáček byl připomněný. Tak. Ale jen tak, v pořádku. A protože věděli o boji a věděli, co jsem dělala v záležitosti a teď nebyly možné být při mně. Takže nebyly obyvatelé stalinistického Romáčka? Všichni jsou byli Dupčecké, všichni, a pak jsou všichni připomněný. Všichni z partie. Ano, spátě. Ale v té doby jste byli 100% a v roce 67 byli jste další stalinistické? Ne, byli jste tam nebezpeční. Ale nevěděli jste, že nebudeš hrát nebezpečnost? V roce 67, jo, ale ne v roce 61, 62, 63, 64. V roce 67, jo, bylo to nebezpečné. Většinou nebezpečné. Je to dobrý příklad, že většinou se komunisti někdy připomínají s většinou. Ano, jasný, jasný, jasný. Ani nejen na bukárské září. Ano, ano. To je velmi dobrá věc, pro mě je to vždy velmi dobrá věc. V roce 65, když jsem říkal s mojím přátelkou, která je většinou mladá, říkal jsem, že budu se zítra přijít s tím svém synem. Jeho měsíc byl v lagoch a zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. A zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. A zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. A zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. A zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. A zemřel jen jedno měsíc po zemřelé. Jakože byla jen s synem. Říkala jsem, že přijdu a se na mě pozovuji. A říkala jsem, že přijdu a se na mě pozovuji. A říkala jsem, že přijdu a se na mě pozovuji. Ne, že ne. Sén mě musí vidět všechny hodnové výzvy, které my taky vytvoříme. A říkal jsem, že přijď náslišit něco jiného. A říkal jsem, že přijdou s jiným. Ne, a v 67. byla přišla, takže to byl příležitý příležitostí. Byla si s synem a byla si vždy celkem nebezpečná. V 67. První 14 roky po Stalinském. Ale vždycky, před 68, než v 68, ale příliš. A zajímal ho všechny. Na Továrku čelný vhybor oštečil, několik lét. Laci. Pro některé problémy compromised. Ale není shodnita ji jako zespolečné fragmenty. nebyla možná, ale i pro sebe, nejen pro druhé, nebyla možná, že se sebe nevzpomínáte, tak to říkáte. Ano, ano, to neměli dělat. Myslím, že je to analogie s nějakými nevelmi ortodoxními katoliky v středově. Je to něco religiálního, ale s stalinismem spojeného. Ano, ano, hodně jistě, hodně jistě. A když byla ve mně v 1967 v Holandii, říkala mi zpátky, že mi všechno ukázala, co se vám nejde. To mi všechno vzpomíná, ale v té chvíli se nemohla říct. To nebylo všechno v pohodě. A teď je to jediný syn v Americe. To je těžké. Všechnou doufání jsi na něco posunul. Všechno na jednu... A teď vaše dětky zkoušají všechno jiného. To je těžké. Je to velmi velká tragédie. A když si myslím, že ty české dětky, nebo dětky v té chvíli, měly 4, 5 roky... Já jsem byla jen 1 roky v Ravensbrucku, a v 1944 byl velký transport. Měly 4, 5 roky v Ravensbrucku. Měly 18, 19, 20 roky. V Ravensbrucku byly nejlepší roky svojeho života. Pro Stalina. Melena Jesenská? Ano, ona zemřela. Melena, dobře. Věděla jste i Margaretu Neumannu? Ne, neviděla jsem ji. Věděla jste biografii Jesenská o Neumannu Buberu? Věděla jsem bílku o Neumannu Buberu. O Jesenská? Ano. O mojej přáteli Margarete. Ano. A co byla jeho bílka o Neumannu Buberu? Nemůžu to povědět. Přišel jsem s velkým transportem v roce 1944 na Ravensbrucku. A v roce 1944 přišly všechny velké transporty. Jedna po druhé. A tam byla množství. Nebylo tam tak policiace nejaké neužitosti a jako se měli schovat co zajímáte přímo bulie. A tady jsem byla lid Greek. Bylo tu mastě násilni?! Hledáme sentimentalizace. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.

====================
s1.flac
====================
Jako s Stalinem, ale jen tak, abych to mohla připomněnit. A v tomhle hrozném městě je tak malá chrána. A když jsem však přišla na chránu, když jsem byla v Iránu, říkala jsem s mé sestří, která byla v Iránu, že ta misie není nic. Co to je za chrána? Třeba tři těsta lidí. A co to je za lidi? Takový nivou. Měl jsem jen vláštní říkny. Říkal jsem, že to je znovu přírodní, ale v přírodě jen vláštní říkny pro ta misie a ta chrána. Pak se přišla Chomeny, všechno městní těšení museli vyjít. Některé jsou přišly do hrány, ale všichni museli vyjít, Tato malá, popelná kráva zůstala s jejich pár hodin lidí v země s 20 milionům lidí. Nevěděl jsi to? Věděl jsem. Jsem spokojený. Dobře. A ta kráva zůstala. A jedna farážka byla vytvářena. Jedna farážka byla vytvářena z země. A jedna farážka byla vytvářena. V celé kráve. A jedna farážka. Tento jedna farážka, která je jidáční východ, ale to nic nevěří, já to jen říkám, je vytvářena velmi velkým zemí od Čírána do Kermanu, do Isfahanu, do Teheránu, aby všude, kde se podívá, při jednom malým městem vytvářené věci. Město, které je největší v Číránu, je v Isfahanu, které je mnoho lidí, které v Číránu v každém dne se podívá. Protože říkají, že v této země musíme v každém dne se podívat. A v každém dne je další země, který lze představit psalmu a věc hromadí. Až když se podívá!" Je to, než Svobodný zôb řivi medreně. Do toho jsou bezdaví, že mají velké, náročné oceny. Cítím, že přirokáky jsou všude náročné. Uspěšně Worlds naуčili robustnejším klube competency. Je tam skutečnost, A také blíži mají měsíc a musí v tomto třetí měsícu vzpomínat svobodu a lidé přijde, nebo blíži, nebo ne. Nikdy nebylo takového mnoho biblí, jak je teď. Vždycky přišli muslimi a říkali, dajte mi biblí, dajte mi biblí, dajte mi biblí. Vždycky. A teď zpátky. Vidíš něco, co se v pořádku změní? Ne. Komicky je, že tato biblíčka nemusí být vzpomínána. Vždycky biblíčka je v muslimovém země. Vždycky přišly vzpomínání. Přišla, co bych řekla, KGB, taková tajná policie. Přišla, vzpomínání a říkala, že všechny své biblíky jsou vzpomínány. Kostelník bez vývoje újevla psát, vzpomínání se Zhan Tao člověkim, a forčial to kropkovou vztahu. Řekl, že to není shodné, není vždy komecé. Vstavolalo a se odšel, abychom udělali všechny další. Všechno všechno. Už se to nic nedělí. Ale to dělají a jsou v blindném domě, máme teď muslimových důmů v blindném domě a se muslimové důmové přijíždějí k ní a říkají, že si nás zpívají hudba, že jsme bojující. Všechny to zvířat je úplně pietistické. Není to pietistické, jenom v tom blindném domě je to místo, kde se může stát. A bylo by to úplně největší, protože to nejsou pietističi, kteří se jen záleží na vertikálních líních, jenom dělávají další. Všude, všude, nevzájemnou homemie, dělávají další, přijíždějí, nevěří, že to může, nevěří, že to nemůže, všechny množství, malé množství přijíždějí. A když bylo Vánoček, byla celá křiža plná muslimům. Budou všichni christiční? Ne, určitě ne. Změní všichni? Ne, ale možná tak. A tak si myslím, že křiža je velice více, než to, co my myslíme. Vždycky se návštěváme na konceptu pro křižu, na konceptu pro budoucnost. A pro mě to je velký záležitost konciliárního procesu. Vždycky mi říká mladý katolický přátel, že křiža vytvoří koncept pro svět, konciliární proces pro vysvětlení, pro správnost, pro spokojenství. Vždycky křiža vytvoří koncept pro svět. Říkám jim, že je to mladý mladý, který je katolický, který přijde do Mali a do... Jak se jmenuje ten další? Neznamená mi to. Takže přijde do Mali, který je mladý, ale k tomu dalšímu... Mali? Mali, jo. A ještě tady. Ne, neznamená mi to. Přijde k tomu dalšímu, který je mladý. Neznamená mi to. Přijde k oficiálním. Vždycky, říká Hebe, přijde do Mali. Vždycky křiža vytvoří něco. Co křiža v Bázově vytvořila? Co jsme měli za koncept, že chceme vytvořit křižu? Nemáme to. Není svět, není křiža. Křižu vytvoříme vždycky a nevytvoříme. Přijde mi profesor, který je pro vývoj a výpočet, že největší výpočet je z satelitů, kteří vytvoří. Kteří mají velký zážitek na všechny ozóny a vytvoří na Země. Všechno, co nevím. Kdo mluví o satelitách? Všechny, kteří vytvoří. Rusky, Amerikány, Evropy, Aratny. Všechny satelity, abychom viděli a militáři, kteří se kontrolují. A větší výpočet? Co může Bázel dělat proti satelitům a proti země, kteří vytvoří? Není křiža. Nového konceptu má tato malá křiža v Iráně, která představuje proti autoritétům však však další. Není výpočet. Není výpočet. A tato malá křiža, katolická křiža, vrátila se z Bázela a je zlata. Není výpočet. Není výpočet. Není výpočet. Není výpočet. Není výpočet. Není výpočet. Nevím, jestli její dány budejete se velkám dogázasem osladnat za pralinu, proceduru neplá techno. Nemůžeme. Nemůžeme. Nemůžeme. Nevím, jestli jste přišli na to, aby to lze lezit. Měl jsem dal ještě jedno. Zbývám se tomu váku. Nevím, kdo to měl. Můžete to mít. Měl jsem to také. Měl jsem to také. Měl jsem to také. Měl jsem to také. Věřím, že jsem to měla. Nevím, jestli Kyršení má přáci dělat to v této malosti. Všichni děláme naše technika. Nemáme techniky v ráci. Technika máme v ráci. A technika máme v ráci. To je to, co Elul říká. Ano, ano. No, ale... Jeden z věcí. Myslím, že Kyršení nemusí dělat velkou koncepci. Ekologickou, politickou nebo sociální koncepci. Je to věc kompetentní lidé, kompetentní krističi, ale ne Kyršení. A jenom musíme říct lidem, co se stane. A musíme jim dát věc, že nemusíme mít takovou elektricitou a nebude nám potřebovat autováhu. Takže takové věci musíme říct, ale nejsou koncepci. Nejsou koncepci, ale je Kyršení kompetentní, aby dělal takovou koncepci? Jakou Kyršení? Všechny. Všechny, které jsou tady, všechny. Takové tzv. kyršenské organizace. Jasně. Ale ty jsou nekompetentní. Kompletně nekompetentní. Ale co to znamená, že tato odpověď stává osobně před každým Kyršem? Co je Kyrš? Bez Kyrše. Nebez organizace, ale bez Kyrše. Bez jednoho jednoho Kyrše. Může Kyrš být odpovědný, než v tomto samém momentu, jako reprezentant té jednoho jednoho Kyrše v této světě? Může tato... ...může tato být odpovědná na společnosti Kyrše? Může tato být odpovědná, že má koncepty, které není větší než ta jednoho jednoho Kyrše? Ne. Nene, to neřeknu. To je přesvědčení, když říkáme, že to není příběh křeština, ale příběh křeština a křesťanů. Je to příběh křesťanů jako křesťanů nebo křesťanů jako lidé? Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hodně na programu hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hodně na programu hře UNO před 30 lety. Byl to křesťan, který pracoval hodně na programu hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hodně na programu hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hře UNO před 30 lety. Měl jsme celkem známého profesora, který pracoval hře UNO před 30 lety. Takže teologie může pomoct, ale Karl Barth nemusí to dělat. To byl problém mezi Milošem a teď je to problém mezi tebou. Takže to neznamená velké koncepce. Proč je to tak? Proč je to tak? Není mi těžká, že koncepce má být. Není mi těžká, že když někdo má koncepci. Není mi těžká, že když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci. Když někdo má koncepci.

====================
s2.flac
====================
a zeptat, jak to mohl říct křeslíku. A znám tě, která má námi jméno, takže musí hlavně lžet, když mu představuje lžet. Když je to kontrola. Ano. Představujeme tímto příkladem, že Miloš byl nehradný. Nehradný. Představujeme tímto příkladem a zjistili jsme, že Miloš byl nehradný a Kuta byl nehradný. Kuta byla nehradná. V Zýří byla nehradná a Eugen Fos byla nehradná. A Metskvai byla nehradná. Takže přijeli jsme do Romantika a ukázali jim oba texty. A říkali jsme, že tady je Čechský text od Miloša a tady je Německý text od paní Fos, který je nehradný. Takže Miloš byl nehradný. A po několik dnech... Který text to byl? Protože to jsme i nehradně lezili. Ano, přes synódu. A ten byl nehradný. Ano. Na kterým punktu? Na dvě nebo tři množství. Můžu vám to ukázat. Můžu vám dokumenty ukázat. Aha, protože jsem to i věděla v G2W a nevěděla, protože nemůžu říct v Čechách, že to je dobře. Byly to množství, které Romantika takhle využil, že všechno bylo nehradné. A Romantika říkala znovu o nehradě Miloše. Miloš to řekl a všichni jsme byli spolu. Bylo to v Bratislavu na recepci s švajcím bočátem. A Miloš řekl, že to, co jsem dělal, to bylo v pohodě. A Romantika říkala, že to bylo v pohodě. Takže to bylo v pohodě. Dobře, že si to vědíš, ale jsem těžká. Když mi říkáš, že to bylo v pohodě, tak říkám tomu křeslu, který je tvojím přátelkem, že jsi to všechno opravdu nevěděl. A teď říkám ještě jeden příklad. Miloš řekl, že to bylo v pohodě. 25. senóda? Ne, ne, to bylo v pohodě, když bylo v Januářu. Miloš řekl, že to bylo v pohodě. A když bylo v pohodě, řekl, že to bude v pohodě. Řekl, že to bylo v pohodě. A taky říká, že to bylo v pohodě. A teď je to Pfarrer, ne ne, ne Pfarrer, který byl diskriminátní geológe, Niroslav Vashina, který to privatně... Který byl jedním z Celotů. ...který byl jedním z Celotů. ...který byl jedním z Celotů. A kdo jsou za vás anarchisti, a většinou Celotů, kteří to tady říkáte? A když bylo v pohodě, řekl mu Román, že Celotů jsou polici, kteří byli v pohodě. A tam řekl mu Niroslav Vashina, že to nevěříte. A Niroslav Vashina to mi řekl jen jednu hodinu později. A pak, po několik dnech, řekl mi mladý člověk z Světa. Mladý člověk, malík, řekl mi takto. Řekl mu Románu, že byl to hodný protest proti vysvětlení Venceslavského. A Román se nám připošlil na závod. A v tom závodu byl mladý člověk, který byl nezáležitý od Vashina, který ho zeptal a řekl mu, že všichni si o Celotu mysleli. A Román mu připošlil to, co řekl o Vashině. Řekl to policistům. Ale mladý člověk řekl mu, že všichni se o Celotu mysleli, že všichni se o Celotu mysleli, že všichni se o Celotu mysleli, že všichni se o Celotu mysleli, že všichni se o Celotu mysleli, že všichni se o Celotu mysleli, říká Sartre, který říká o celotách, ale celotách jsou v ní měsící režime. Co se musí říci, když se říká o celotách? Co se musí říci, když se říká o celotách? Když se říkám o celotách, co se musí dělat, když se říká o celotách? Když se říká o celotách, co se musí dělat, když se říká o celotách? Ne, ale si to vidíš a s vámi své hlavy si to slyšíš. Při případě, když jsem říkal něco kritického o Hromatice, a já nejsem tak kritický jako Janus, to je pro mě více než iritace, ale on byl trochu zlý. Ale je to lepší, když se říká o Hromatice, než o Hajeku. To je většinou pravda. Ale on je jiný, možná lepší v této situacii, protože Hajek byl byt v pořádku. A Hromatice ne. Když přijde mladost, tak Hromatice byl byt v pořádku a Hajek byl byt v pořádku. Ale nemůžete mít iluzií o Hromatice. V této chvíli je to relativně vzájemná osoba, která je lepší než jiná. Hromatice musí spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně spoluprávně A znamená, že byl byt pozračněný a nemusíme to objevit, když se říká, že se našel za pozroky. Ale je jeho pokračování lepší než... A si mluvíme ty pořádky, že se pozračná na kongresistace. Ale když takhle lhá, takhle direktně lhá, když křeslík lhá, a mě takhle... Můžete takhle lhát, ale ne tak hodně. Natoměst, první člověk v křiži měl být ten nejlepší, který lhá. A když říká, že křeslíci dostanou peníze a takhle, to je takhle náročné. To je takhle náročné, protože to půjde ráno a dobrý křeslík říká to další. Ale možná i celý život lhá. Není to nic nového. A křiža by to měla vědět. A možná většina to věděla. To není jen jejich etická vláda. To je vlastní vláda celého křeština. Ale ještě je na nějaké místo pozitivní. Má pozitivní funkci v tomto chvíli. Je velmi možné, že když se křeslíci a křeština změní situace, tak nebude náročná. Ale momentálně není to jiné. Nezáleží od motivace a křeslíků, je to pozitivní chromáticaka. V záleží od hajek je to opravdu lepší. S právou, s chromátikou můžete být operativnější než s hajekům. S chromátikou můžeme teď využít a usnitřit nové návrhy. Synodál Rád měl propozici, návrh a představu na parlamentu, kde bylo představeno alternativní místo. To je velmi důležité věc. A to jste udělali. To jsme udělali a to je velmi důležité věc, protože mladé, kteří pracují v našich návrhách, to znamená, že vlastně můžou být spoluprávní. A teď je to také návrh. To je důležité. A druhý návrh, který bylo představeno na parlamentu, je, že návrh nemůže být účinný. To znamená, že když to bude dělat, může to být účinný, že jste můžete vrátit na návrh? Ano. To je v návrhu. To je v návrhu, jo. A teď... Je to něco od Glasnostu, který představuje tento návrh? To nevím. To nevím, pro mě to není tak interesantní. Protože se mnou zajímá to, že teď třeba třeba těmto návrhom, které byli v Trutnově... Včera jsem se s kurátorem řekl, že když bych chtěl u září září vytvořit, Není to už taková disidentní oblast, která dělá něco proti synodální rádiu. Ale můžeme to formulovat, že díky synodální rádiu se podpůsobíme na tento záležitý záležitostí. A překladáme, že všichni představci, kteří ztratili státní záležitost, se rehabilitují. A podpůsobíme synodální rádiu na tento záležitostí. A to je nové situace. Ale většinou by měl vidět i velký představník. Když se mu vytvoří, že se vám vrátí, to se mu také bude důležitý. Většinou by měl vidět i velký představník, když se mu vrátí, to se mu také bude důležitý. Ale mrtvý představník je velmi záležitý. A mrtvý představník je velmi záležitý. Možná by to bylo lepší, abychom ho neměli představit. To by bylo hodně jasné pro tebe, co je, kdo je. A je to nejlepší, než ho kvůli svého účinnosti a svým příležitostí, které je nejlepší, než ho kvůli svým závodům. Dobře, to bych chtěla udělat. On udělal něco hodně dobrého, jako já to vidím, z hodně velkého odpověď. Lešíkar je už od měsíců člověk, který je senodarník. Hromádka byl na začátku svého... ...druhého člověka. ...druhého člověka a byl od Lešíkaři většinou vzájemný. A on se vzájemný. A to nebylo hodně prosté. A on Lešíkaři vzájemný. A teď je Lešíkar zájemný. A to už vědí, že je to skvělý člověk. Takže se na ní záležím a říkám, že je to hodně škoda, že se křesíček však nevěděl, protože to nemohli říct. Takže je to hodně škoda, že se křesíček však nevěděl, protože to nemohli říct. A je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument? Takže je to hodný dokument?

====================
s2.flac
====================
Myslím, že jo, myslím, ale možná i ne, možná je to lepší. Neměli jsme se vyjít na Romadka, protože jsme se vyjeli. To, co se v Praze dělá s tradici Romadka, je nevěřitelný. Dělají Romadka k socialistickému hráču a přijíždějí ho pro CFK. S malým nebezpečným. A všechno na 68. A ne na společnost, která se připadá na 68. Je to všechno, co dělá zlá linka, ne všechny, ale zlá linka v Vězdu. CFK věděla krizi, když se všichni trupy přišly do Československy. Přišli do Československy a přišli do Československy, když se všichni trupy přišly do Československy. Když se všichni trupy přišly do Československy, všichni trupy přišly do Československa. Přišlaš komisikou, která finekal externí proměr. Protože tady se stalo nebezpečné, že přišla komisie, která říkala, že to musí být vypravěno, že se nemůžou vypořádnit, že se nepořádnou výpořádání dostanou. My jsme se vypořádnili, nevypořádnili, vypořádnili a pak jsme všechny vypořádnili. Já se chtěla předtím, a Hannes Raff říkal, že ne, že se chtěli vypořádnit. A pak jsme se spolu zůstali, pokud se záležel kámoček. A je to velmi těžké, že se řada Romáčka vrátila na podium. To bylo těžké. A většinou klouzavý mrtvý Kálčí přišel při řadě Romáčku, který je velmi lidský a tak dále. A pokračovali i Kloppenburg a tak další. To bylo těžké. Ano, řada Romáčka všechny tyhle těžké časy cítí. Ona je přesně těžká. Myslím, že je vlastně těžká. Nikdo ji to neřekl. Nikdo ji to neřekl. Nikdo ji to neřekl. Voskovec byl velmi slépený do potřeby, ama zaštívala dveře a přijela ventilaci. Aspoň byl, dlatego že nějaké tomu væ induši žáda je těřil. Ale v felony zniklo většinou spíše to, co natal. Možná je to šiksálo našich největších měsíců v tomto roce, že máme domové konečníky. říkáme, že jsme byli studenti v početí státu. To nejen můj příběh, ale i tvojí. Byla jsem v Ungarni, nebo těžko? Radl, mladý Radl, zemřel v 1942. Byl studentem a možná i nestudentem, jako moja koneční koneční koneční koneční koneční Byla na štátní škole. Měli jsme s Čímským a některým. Každý rok po boji Radl přišel do nás s blízkami, ale na početí Radla. A když jsme tam byli po třetíčku, říkala nám, že na jejich řízení, nejen na jejich řízení, je to největší záležitost, kterou Radl v svém životě vytvořil. Že radl vytvořil svou veční filozofii do toho, kterou ho vytvořil. Možná to vědíte, že existuje taková koneční koneční koneční koneční koneční koneční koneční koneční. To bych řekl, že je to něco skvělého. To byl pro mě nebezpečný zážitek. A proto jsem se dělal velkým zážitek, abych se s náma sdělala, která nikdy neřekne, jak doufám. Byla jsem v Hungarii, takže také v rocech 64, 65, takže také v těch hodných rocích, a byla jsem s pánem, kterým mě řekl pán, známý pán, dobrý pán, že je to nejlepší filozof, nejlepší teologický filozof, kterým jsme měli. Byla jsem s ním, to byl ještě velký zážitek, malý, neuvěřitelný pán, a byl jsem v velmi malém městě, velkém městě, jak si to říkáš, strany nebyly připravené, všechno bylo smutné, všechno bylo nejlepší, a tam byl pán. A ve večeru říkal jsem mu, proč jsi tady v tom ložu, v tom městě, proč nejsi v Budapestu, nebo v Debrecenu, nebo někde v velké městě. A on mě hledal a řekl, protože mám dobrou kámočku, která není věřitelná. To jsem nikdy nezapomněla. A on mi řekl, a já jsem si to hodně hledala, a on mi řekl, že tady, jako pán, kdo byl v Budapestu, nebo v Debrecenu, musí připravit. Nemůžete připravit, když nemusíte připravit. A on byl opravdu dobrý. A on řekl, a moja kámočka nikdy nechtěla větší, větší a více peníze, které byly v městěch, ale řekla vždy, že nemůžu připravit. A tak jsem zůstal v tomto městě. A to mě důležilo. Co to znamená, nevím, nevím, jestli vám to taky bylo, ale v Oganu, když jste jen připravili, jen připravili, ale připravili v velké městě, když jste připravili koncesion. A když někdo musí říct, že moja kámočka neměla připravit, že jsem vyšel hodně a děti jsou lehčí do školy, ale jsem zůstal v tomto městě celý život. Myslím, že se vám to nevzpomíná s velkými a malými. Je to něco jiného. Teď jsou minulosti připravené. 20 minuty jsou připravené. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Dozvěte se zítra. Není můj hlavní vět, nechci ho lezet. Ano, dobře, to je pravda. Není můj hlavní vět, nechci ho lezet. Ano, dobře, to je pravda. Ano, dobré, to je pravda. Ano, dobré, to je pravda. Ano, dobré, to je právda. Vypadá to, že je to právda. Dobře, to je pravda a pravdost. Vy nemůžete fotografovat, ne? Ano. Můžete? Ale není hodně rychle. Představuji, když to chtíte. Do Tero. Do Tero. Můžu do Tero představit. Jsem tady ještě třeba třeba třeba tři týdny. Dobře. Takže... Má fakulteta takovou mašinou? Určitě. Ale tento knih je ještě možný. Možná se to... V Kališu? Ano. To by bylo... Nemožné. Ale je tam. Možná nikdo neví, že jsem tam také něco napisal. Ne, v Kališu je to úplně jiné. A máš tady něco, co říkáš v německu? Ne, to bylo bez tebe. Ne, to bylo bez tebe. Je to... Je to... Je to... Je to... Myslím, že je to přesně 20 kron, 23 kron. Kdyby jsem to měla, bylo by to v Kališu. Je to... Je to... Kde jsem měl můj paket? Co potřebujes? Je to... Je to není tvoje? Měl jsem paket, papír, paket, a v ním jsem napisala, co mám zůstat. A celý paket nevidím, a to mi je pomocný. V tom byla tvoje telefonní nr. Není to možná, aby se to vytvořilo? Ne, není to možná. To jsou všechny ty lichtové vzduchy. Já to byla v Ondrasovém městě zavolávána. To by to mohlo být. Oborobíme si Ready, action! Todí bude alespoň příznovávaná. Zogražme! První to video byla vypírat!!! Úouou, rouhach, loch. Dlutou to video byla vypírat. Není to ptvocká, je to v porci,