Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinePřehled veřejné a politické činnosti v době od ledna 1968 do května 1969
| raw | skeny ◆ zpráva, česky, vznik: 18. 12. 1970 ◆ poznámka: Vzniklo v době, kdy se rozhodovalo o Hejdánkově setrvání ve Filosofickém ústavu ČSAV.

Hlášení krádeže
| raw | skeny ◆ zpráva, česky, vznik: 7. 11. 1958

Zpráva o činnosti dokumentačního oddělení Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
| raw | skeny ◆ zpráva, česky, vznik: 1958